Fler pendlarparkeringar behövs

Det behövs fler pendlarparkeringar, anser Centerpartiet i Katrineholm. I en motion föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.

Här följer motionen i sin helhet:

Coronaåren har förändrat vårt arbetsliv. Fler har arbetat på distans för att minska smittrisken. När samhället går mot mer normala förhållanden kommer arbetsresandet att förändras. Arbetsresorna kommer att öka.

Stigande drivmedelspriser och människors medvetenhet om transporternas påverkan på klimatet leder till nya lösningar för det dagliga, nödvändiga resandet. Kommunen har satt mål att resandet med kollektivtrafik ska öka. Då behöver förutsättningarna förbättras, anser Centerpartiet.

För en tid sedan uppmärksammade kyrkogårdsförvaltningen att en del av parkeringsplatserna vid Skogskyrkogården användes för regelbunden parkering i stället för som tanken, vid tillfälliga besök. Denna parkering ligger i nära anslutning till busshållplats och invid Nyköpingsvägen. Det har alltså varit en bra lösning för den som kan samåka till jobbet eller vill ta bussen, utan att behöva ställa sitt fordon i centrum.

I många andra kommuner finns pendlarparkeringar vid lämpliga bytpunkter. Motsvarande saknas i Katrineholm och övriga tätorter.

Centerpartiet yrkar:
Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.

Katrineholm 25 oktober 2021

Inger Fredriksson (C)
Ann-Charlotte Olsson (C)
Victoria Barrsäter (C)
Anders Gölevik (C)
Claudia Grathwohl (C)