Fler familjecentraler i Sörmland

Sörmland ska bli Sveriges friskaste län. Regionen har ett tufft, men också väldigt viktigt mål att uppnå. Vi i Centerpartiet anser att vägen dit kan uppnås genom att satsa stort på barnens bästa bland annat via fler familjecentraler i Sörmland.

På internationella kvinnodagen besökte vi familjecentralen i Fröslunda, Eskilstuna - lokaler sprängfyllda av aktiviteter, värme och engagemang. I denna familjecentral möts barnavårdscentral, mödravård, öppen förskola och kommunens familjestöd. Det är enkelt att få sina frågor besvarade samtidigt som rutinkontroller genomförs. Bekant personal skapar trygghet och det blir lätt att ta råd från flera kompetenser när allt finns att nå under samma tak.

Sara och Karin, som visade oss runt, berättade hur de till vardags kan lotsa familjer rätt, prata om hälsosam mat och beteenden, om att sätta gränser. Här kan familjer få hjälp tidigt med sådant som senare kan bli till stora problem. De arbetar med barn från nyfödda till sexåringar och gör insatser som kan lägga grunden för en god hälsa genom livet.

Tveklöst uträttar de storverk varje dag för barnens och familjernas bästa, även om de inte alltid kan ”räkna hem” sina insatser på kort sikt. Sara beskriver glädjen i att ha hjälpt en orolig mamma att först testa olika knep innan hon ringer till barnavårdscentralen. ”När vi kommit dit, har vi nått långt”, säger hon.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att varje sörmlänning ska ha tillgång till en nära, trygg, tillgänglig och jämlik vård och omsorg. Där är familjecentralerna en viktig del. Vi kommer att arbeta för att det ska startas fler familjecentraler i Sörmland. Idag finns familjecentraler i samtliga sörmländska kommuner. De är viktiga verktyg i samverkan mellan kommuner och regionen för att ge varje barn rätt att nå sin bästa fysiska, psykiska och sociala hälsa med trygga föräldrar och vuxna. Vi vill ge kraft åt varje människa att växa.

En trygg uppväxt lägger grunden för att lyckas i skolan och senare i livet nå en egen försörjning som anställd eller företagare. En egen försörjning är i sin tur en friskhetsfaktor och en bra bit på vägen till att göra Sörmland till Sveriges friskaste län.

Ann-Cathrin Rothlind (C)
regionkandidat, Eskilstuna

Inger Fredriksson (C)
regionkandidat, Katrineholm

(Artikeln har varit införd i Katrineholms-Kuriren 16 mars)