Ny familjecentral behövs

Katrineholm behöver ytterligare en familjecentral för att bygga trygga föräldrar och trygga barn. Familjecentralen kan placeras på Norr i de lokaler som blir lediga när Stensättersskolan tas i bruk, anser Centerpartiet.

Förslaget läggs fram i en motion till kommunfullmäktige. Här följer motionen i sin helhet:

Centerpartiet vill ge kraft åt varje människa. Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Vår uppgift som kommun är att ge människor möjlighet att visa och utveckla sin kraft och att ge framtidstro genom att visa på möjligheter i stället för hinder och ta vara på varje människas förmåga.

2019 invigdes familjecentralen i Nävertorp. Där samarbetar regionen och kommunen genom mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst. En familjecentral arbetar förebyggande och har möjligheter att skapa trygga föräldrar och trygga barn genom att sätta in stöd där det behövs i ett tidigt skede innan svårigheterna växt till mer stora problem.

Orosanmälningarna av barn som far illa ökar i Katrineholm. Stöket i skolan har lett till att trygghetsvärdar anställts och nya metoder införts för närmare samarbete mellan skolan och socialtjänsten. Insatserna har varit nödvändiga, anser Centerpartiet, men det räcker inte. Kommunen behöver göra mer och i ett tidigare skede. Förebyggande arbete är dessutom lönsamt, enligt nationalekonomen Ingvar Nilssons forskning.

Katrineholms kommun behöver starta ytterligare en familjecentral för att stärka tryggheten. Den nya familjecentralen kan lämpligen förläggas på Norr och skulle kunna lokaliseras i de lokaler som blir lediga när Stensättersskolan tas i bruk.

Centerpartiet yrkar:

Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att planera för start av ytterligare en familjecentral.

Katrineholm 9 maj 2022

Anders Gölevik (C)
Ann-Charlotte Olsson (C)
Victoria Barrsäter (C)
Inger Fredriksson (C)