Bekämpa vardagsbrotten

Den ökade digitaliseringen har lämnat många äldre sårbara och utan kunskap att värja sig mot förslagna och kreativa kriminella. Vi behöver tillsammans med civilsamhället skapa ett starkare skyddsnät för våra seniorer. Där har politiken en viktig roll som lagstiftare och möjliggörare.

Antalet anmälda bedrägerier har ökat med närmare 30 procent de senaste två åren, enligt Brottsförebyggande rådet. Mörkertalet är troligen stort, då det är skamfyllt att ha blivit lurad.

Genom vanliga internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och välja ut äldre personer för bedrägeriförsök. Gemensamt för den här typen av brott är att de riktas mot människor som är sårbara. Bedragaren kan ringa och utge sig för att vara från banken för att få tillgång till bankkort, bank-id, koder eller lösenord. Eller utge sig för att vara en släkting som behöver låna pengar. De kan också överraska vid en bankomat eller lura sig in i bostaden för att stjäla kontanter, betalkort och värdesaker. Då finns en risk även för fysiskt våld.

Det här vill vi i Centerpartiet ändra på. Ett samhälle som är tryggt för äldre är tryggt för alla. Därför vill vi att polis och rättsväsende ska få mer resurser till arbetet mot olika former av vardagsbrottslighet som riktar sig mot äldre. Vi vill att kommunerna ska arbeta förebyggande och till exempel via hemtjänst och äldreboenden kunna informera om hur man agerar vid misstänkta kontakter. Vi vill också sätta press på bankerna för att höja säkerheten kring bank-id, så att det inte går att kapa bankkonton eller ta lån i någon annans namn. Det ska också vara lätt att anmäla bedrägerier och snabbt på hjälp.

Vi vill också att Skatteverket, i samverkan med Polisen, ser till att göra det svårt för kriminella att folkbokföra sig på äldres adresser.

Det finns mycket mer att göra för att öka tryggheten i samhället. Våra seniorer förtjänar att vi gör det.

Martina Johansson
riksdagsledamot (C)

Inger Fredriksson
regionkandidat

Eva Andersson
seniornätverket Sörmland

(Artikeln har varit införd i Katrineholms-Kuriren 2 juni 2022)