Frågar om busskortsbeslutet

Hur gick det till när pensionärer erbjöds gratis busskort? Det undrar Victoria Barrsäter (C) i en fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S).

I frågan som kommer upp på kommunfullmäktiges sammanträde i juni undrar Victoria Barrsäter var beslutet har fattats, eftersom det inte finns med i några handlingar eller protokoll från aktuella nämnder.

- Det jag undrar över är hur den demokratiska beslutsprocessen gått till, säger Victoria Barrsäter.