Så vill vi göra hemtjänsten bättre

Det mesta kan göras bättre, precis som Majvor Lind och John-Erik Nyman, ordförande i SPF Seniorerna Linden respektive Näckrosen, skriver i K-K 9/8 om hemtjänsten.

Vi i Centerpartiet vet att det är ett stort problem för den som behöver hemtjänst att det kommer så många olika personer som ska utföra vården och omsorgen. Det är många namn och ansikten att hålla reda på för den som redan har det arbetsamt med den egna hälsan och vardagen.

I Centerpartiet har vi målsättningen att det ska vara max tio olika personer som möter den som har hemtjänst. Det finns naturligtvis situationer som gör detta svårt. När vårdbehovet blir större och det behövs dubbelbemanning, då blir det svårare. Men det är bra att sätta ett mål.

Vi vill införa Emmabodamodellen i Katrineholm. I Emmaboda har man sedan flera år arbetat systematiskt med att skapa trygghet genom att arbeta med mindre arbetslag med omsorgsassistenter med färre personer som de då har ett större ansvar för. Sjukfrånvaron är också mycket låg.

Självklart ska personalen runt den som har hemtjänst ha rätt utbildning. Vi har stått bakom undersköterskelyftet för att höja kompetensen. Vi vill också att det ska vara möjligt att välja hemtjänst och att kunna välja bort det som inte fungerar.

Att få hjälp av hemtjänsten ska vara en trygghet. Det ska vara ett uppskattat yrke att arbeta bland äldre. Ensamheten bland äldre är naturligtvis en stor utmaning att ta sig an, särskilt efter de pandemiår som varit. Här gör SPF Seniorerna och andra föreningar i civilsamhället viktiga insatser.

Ingela Wallace (C)

Inger Fredriksson (C)

(Insändaren har varit införd i Katrineholms-Kuriren 13/8 2022)