Säkra energirådgivningen

Vad görs för att säkra energirådgivningen i Katrineholm?
Det undrar Inger Fredriksson (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) med anledning av elpriserna och behovet av att spara energi.

Frågorna förs fram i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S). Här följer interpellationen i sin helhet:

Tillgången på el och priset på el är frågor som blivit extra aktuella under det senaste året. För den som inte bundit sitt elavtal har elräkningen många gånger kommit som en chock. Flertalet partier har på riksnivå lagt olika förslag för att minska elchocken för hushållen.

Centerpartiet har bland annat föreslagit ett konverteringsstöd till alla privatpersoner som vill bli av med direktverkande el, att företag som investerar i effektivare utrustning ska ges möjligheter till snabbare avskrivning, att det gröna avdraget utökas till att även omfatta investeringar för att styra elanvändningen, att göra det enklare att investera i solcellsanläggningar, att ta bort solskatten på egenanvänd solel och framförallt att elnätsavgifterna ska ses över.

Det allra mest effektiva förslaget just nu för att få ner elräkningen är att sänka konsumtionen genom att spara på kilowatten. Sedan många år tillbaka finns i kommunerna energi- och klimatrådgivning som är kostnadsfri och opartisk. Den vänder sig till privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt till föreningar och organisationer.

Det är som vi ser det i Centerpartiet en mycket viktig tjänst att få goda och opartiska råd som sänker energianvändningen och därmed kostnaderna. Tidigare klimat- och energirådgivaren har nu gått i pension och den som vänder sig till Katrineholms kommun för att få energiråd hänvisas till Energimyndigheten.

Det är olyckligt i en tid, där goda råd behövs mer än någonsin.

Vi vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande följande:

Hur ser du på framtiden för energirådgivningen i Katrineholm?

När kan en ny energi- och klimatrådgivare vara i tjänst?

Katrineholm 24 augusti 2022

Inger Fredriksson (C)

Ann-Charlotte Olsson (C)