Skolan får vara olika

En bra skolgång, meningsfull fritid och enkla vägar till jobb är det bästa sättet att ge våra barn en bra start i livet. Det ger frihet och möjlighet att själv välja väg och utveckla just sin kompetens.
Det skriver Victoria Barrsäter (C) och Marianne Andersson (C) i en debattartikel i Katrineholms-Kuriren.

Vi läser skrämmande politiska utspel där ADHD, utsatta områden och kriminalitet kopplas samman. Om språktest av tvååringar. Eller att en halv procent av skolans totala kostnad (som utgör skolföretagens vinstutdelning) skulle lösa vartenda problem med svensk skola.

Den enskilt viktigaste faktorn för lärande är relationen mellan lärare och elev. Skolan får inte vara en fabrik. Det är en dynamisk verksamhet för små och stora människor. Olika människor. Med olika förutsättningar, intressen, färdigheter och egenskaper. Precis så underbara som vi människor är.

För att släppa loss kraften i varenda unge behöver lärandet ske på olika sätt och barnen behöver känna förtroende och trygghet för att nyfikenheten ska kunna väckas. Ibland behövs något extra för att inspirera. Det här vet lärarna. För att släppa loss lärarnas kraft handlar det om att ge förutsättningar att göra ett bra jobb.

Vi måste sätta barnen först i våra politiska prioriteringar. Ge lärarna tid för relationen med varje elev. Ge skolorna möjlighet att utveckla goda relationer mellan barnen. Värna de små skolorna där varje elev kan ha relation med varenda vuxen. Släpp in föreningsliv och näringsliv i skolan för inspiration och fler positiva relationer. Låt föräldrar och barn välja skola så att de avgörande relationerna finns där. Ge skolskjuts oavsett skolval och ta hänsyn till barnens hela skoldag. Trygg och säker skolväg för de som bor nära.

Med en skola som är olika och samtidigt lika bra ger vi kraft att växa, en bra start i livet och möjligheter för varenda unge.

Victoria Barrsäter (C)
Riksdagskandidat

Marianne Andersson (C)
Regionkandidat Centerpartiet