Landsbygden en fin plats att leva på

Den sörmländska landsbygden är fantastisk och ska vara en fantastisk plats att leva på, skriver Nina Gual och Ingela Wallace i ett inlägg i Katrineholms-Kuriren.

Där ska man kunna leva hela livet, inte bara genom att ha låga priser på drivmedel. I Katrineholms kommun är det 31 procent som bor på orter utanför Katrineholms tätort. Det är inte bara logiskt att satsa resurser på landsbygden utan helt avgörande för kommunen. Här drivs många företag och många arbetar utanför kommunen men betalar skatt här.

Nationellt driver vi i Centerpartiet frågorna som rör den gröna omställningen och vi måste i det korta perspektivet säkra att vi kan ha mat på bordet och inte frysa i vinter. För oss ligger landsbygdsfrågorna extra varmt om hjärtat och det är där en stor del av vår mat produceras. Vi vill att alla ska kunna leva, forma sina liv och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor.

Det kommande kommunalvalet styr många viktiga delar av vårt vardagsliv särskilt på landsbygden. Vi måste skapa förutsättningar för att behålla skolorna, matbutikerna, idrottsplatserna och äldreboendena, men också få till denna service där den idag saknas.

Vi vill också skapa fler förutsättningar att fortsätta arbeta och driva företag på landsbygden och värna om den svenska livsmedelsproduktionen.

Nina Gual (C)

Ingela Wallace (C)

(Artikeln införd i K-K 9 september 2022)