Ge råd om el över kommungränsen

Tillgången på el och priset på el är frågor som blivit extra aktuella under det senaste året. För den som inte bundit sitt elavtal har elräkningen många gånger kommit som en chock. Flertalet partier har på riksnivå lagt olika förslag för att minska elchocken för hushållen.

Centerpartiet har bland annat föreslagit ett konverteringsstöd till alla privatpersoner som vill bli av med direktverkande el, att företag som investerar i effektivare utrustning ska ges möjligheter till snabbare avskrivning, att det gröna avdraget utökas till att även omfatta investeringar för att styra elanvändningen, att göra det enklare att investera i solcellsanläggningar, att ta bort solskatten på egenanvänd solel och framför allt att elnätsavgifterna ska ses över.

Men, det allra mest effektiva förslaget just nu för att få ner elräkningen är att sänka konsumtionen genom att spara på kilowatten. Sedan många år tillbaka finns i kommunerna energi- och klimatrådgivning som är kostnadsfri och opartisk. Den vänder sig till privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt till föreningar och organisationer.

Det är som vi ser det i Centerpartiet en mycket viktig tjänst att få goda och opartiska råd som sänker energianvändningen och därmed kostnaderna. Därför har vi frågat majoriteten i Katrineholms kommun hur energirådgivningen ska lösas, när den tidigare rådgivaren gått i pension. Vi har fått svar att rådgivningen är viktig och kommer att skötas av Energikontoret i Mälardalen tills tjänsten kan vara tillbaka i början av 2023. Det gläds vi åt i Centerpartiet. För det är fortfarande så att den bästa kilowatten är den som aldrig behöver användas. Och det är också viktigt att få goda råd på vägen dit.

Vi ser positivt på att tjänsten kommer att tillsättas på nytt och vi utgår från att Flen och Vingåker även fortsättningsvis vill vara med i diskussionerna om att dela på tjänsterna. Katrineholms kommun ska absolut inte stänga den dörren för samarbeten över kommungränserna.

Inger Fredriksson, Centerpartiet

(Debattartikel införd i KK 21 september 2022)