Gör om Södra skolan till hotell

Södra skolan skulle kunna ha en framtid som hotell. Det anser Centerpartiet som för fram förslaget i en motion från Inger Fredriksson, Anders Gölevik och Nina Gual.

Genom byggandet av de nya skolorna Stensättersskolan och Järvenskolan har skollokaler blivit lediga eller kommer att bli lediga (Södra skolan), när ombyggnaden är slutförd. Kommunstyrelsen fick vid sammanträdet 28 september ta del av samhällsbyggnadsförvaltningens utredning med förslag om de tomställda skolornas framtida användning.

Sportcentrum har goda möjligheter att utvecklas till ett naturligt val för olika cuper, mässor och mästerskap på olika nivåer. Det som idag begränsar möjligheterna att utveckla Katrineholm som mötesplats för idrott och evenemang är bristen på boende. Katrineholm behöver fler hotell.

En väg skulle vara att göra om göra om Södra skolan till hotell. Södra skolan ligger centralt på gångavstånd från såväl järnvägsstation som till Sportcentrum.

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet:

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta kontakt med hotellkedjor eller fastighetsbolag för att undersöka intresset av att göra om Södra skolan till hotellverksamhet.

Katrineholm 18 oktober 2022

Inger Fredriksson (C) Anders Gölevik (C) Nina Gual (C)