Vi behöver ha skolan mitt i byn

Valrörelsen handlade om plånboksfrågor, åtminstone på riksplanet. Mycket litet talades det om den kommunala ”plånboken” och det var inget tal om neddragningar inom skolområdet. Hotet mot Strångsjö skola kom lagom till budgetdebatten.

I Centerpartiet tycker vi att perspektivet är felvänt. Bygden behöver skolorna – precis som den behöver butiken – och helhjärtade satsningar måste göras, så att landsbygdsskolan blir det naturliga att välja – just därför att skolan erbjuder något extra utöver det vanliga.

Vi säger inte att allt i skolan är bra idag, varken i Strångsjö eller i övriga skolor som drivs i kommunens regi. Tuffa siffror om skolresultat och behörighet pekar på att det behöver göras insatser för att många fler ska få möjligheter att lyckas i skolan och få möjligheter att nå sitt drömyrke eller starta ett eget företag.

Men vi behöver också sätta skolan mitt i byn. Skolan är ett centrum, ett nav, som är viktig för hela närsamhället. Det är inte bara en angelägenhet för eleverna som går där, för föräldrarna och den personal som arbetar där. Det är en angelägenhet för bygden, såväl i Julita som i Nyhem för att ta ett par exempel. Näringslivet och föreningslivet måste bli engagerade i och för skolan för att ömsesidigt berika, motivera och inspirera. Skollokalerna måste kunna användas under en större del av dygnet och företag och föreningar kan vara en mer aktiv del i lärandet.

På näringslivsbuffen i november talades det om hur viktigt det var för Sveriges utveckling att fler unga behåller och utvecklar sitt intresse för teknik, naturvetenskap och matte för att behålla Sveriges position som innovationsnation.

Det här är en del i att utbilda till arbete, att tidigt peka på vilka yrkesmöjligheter som finns, men att det kräver vissa val och en hel del egen insats. Men om man kan tävla i Idol, varför skulle det då inte vara fint att lyckas inom andra teoretiska och praktiska områden?

Likaså behövs ett närmare samarbete mellan skolan och omsorgen om våra äldre och unga. Det är absolut ett framtidsyrke att arbeta med och för människor! Det är inte alla som har lyhördheten för att kunna möta andra människors behov, men det är stort att lyckas.

Skolan ska finnas mitt i byn också av andra skäl. Skolan kan vara en fast punkt för trygghet i en orolig tid. I den civila beredskapen ska det finnas trygghetspunkter. Det är naturligt att skolorna är sådana och de måste finnas runt om i hela Katrineholm, alltså även i Strångsjö.

I Centerpartiets Katrineholm står skolan för en viktig del av tryggheten i hela kommunen. Skolan ska sättas mitt i byn.

Inger Fredriksson (C)

(Debattartikeln har varit införd i Katrineholms-Kuriren 5 december 2022)