Hela kommunen ska utvecklas

Vad är viktigast för kommuninvånarna i Katrineholms kommun?

Ja, inte vaknar de varje morgon och tänker: Kommunplan! Nej, de tänker nog mer på hur vardagen ska fungera, om de har arbete och pengar så att det räcker, att barnen har det bra, liksom de äldre. Först när vardagen är trygg kan vi ägna oss åt det andra.

Vad kommunen gör – eller inte gör – har betydelse för vardagslivet och för framtiden, för oss enskilda och tillsammans i samhället.

Vi i Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har enats om vad vi ser som det viktigaste för Katrineholms kommun att arbeta med under de fyra kommande åren för kommuninvånarnas och hela Katrineholms bästa.

Vi har inte målat akvarell, vi har tagit till breda penslar och pekat ut sju områden som är särskilt viktiga för en god utveckling.

För det är inte de många orden som förändrar, det är innehållet i orden, tydligheten som gör det möjligt att förändra och förbättra.

För Centerpartiet är det viktigt med HELA Katrineholm. Hela kommunen ska utvecklas. Förskolor, skolor och äldreboenden i landsbygdens centralorter ska underhållas och renoveras vid behov.

Vi vet vad skolan betyder i bygden, som ett centrum att samlas kring – skolan mitt i byn – och det är viktigt att kommunen har verksamhet i alla delar av kommunen.

Vi ska ha ett Blomstrande näringsliv. Det betyder bland annat att den lokala upphandlingen ska öka och att etableringsmark och lokaler ska finnas i hela kommunen.

Vi ska ha valfrihet inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Det ger en möjlighet att välja – och framförallt att välja bort det som inte fungerar. Men den kommunala verksamheten ska hålla så god kvalitet att alternativen är ett komplement.

Utbildning är nyckeln till framtiden. Den öppnar dörren till arbete, vidare studier, som också de ska leda till ett arbete eller till att bli företagare. Skolan – utbildningen – måste bli bättre i Katrineholm och förnyas så att den leder till högre kunskapsresultat och ökad behörighet.

Vi behöver bygga ett hållbart samhälle. Här vill vi särskilt värna vårt vatten och se till att användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker effektivt och miljöanpassat. Vi måste helt enkelt vara rädda om det vi har så att det kan brukas av kommande generationer.

För att lösa de här uppgifterna – och för all del en del till – behöver kommunen ekonomi och personal.

Där vill vi i Centerpartiet, tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna:

Att skattehöjning ska undvikas. Att vi ska öka samverkan med andra kommuner. Andra kommuner behöver inte vara de kommuner som vi har gräns mot – det har inte minst Covid19 lärt oss. Vi vill också att det görs en översyn av kommunens lokalbehov och markreserv.

När det gäller personalen, så är det sjukfrånvaro och kompetensförsörjning som är absolut viktigast att arbeta med. Katrineholms kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsuppgifter och arbetsplatser som man som anställd längtar till de flesta arbetsdagar.

Vi har inte gjort någon kommunroman av vår kommunplan. Vi har tagit upp sju punkter, sju områden som vi ser som särskilt viktiga för Katrineholms kommun att arbeta med och som är viktiga för kommuninvånarna, som vi ser det.

Och vi tror att det är möjligt för katrineholmarna, var de än bor i kommunen, att komma ihåg sju punkter:

Hela Katrineholm

Blomstrande näringsliv

Valfrihet

Utbildning

Hållbart samhälle

Ekonomi

Och Personal.

(Detta är vår gruppledare Inger Fredrikssons anförande i kommunfullmäktige angående kommunplanen. En kortare version har varit införd som debattartikel i Katrineholms-Kuriren)