Tillsätt kulturstrategiskt råd

Katrineholms kommun behöver ett kulturstrategiskt råd, precis som idrotten har, för att ha ett bredare underlag för de kulturpolitiska vägval som ska göras. Det för Inger Fredriksson, Anders Gölevik och Ingela Wallace fram i en motion till kommunfullmäktige.

Här följer motionen i sin helhet:

Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar. Det är en av visdomarna från Alice i underlandet. Så väglöst är det sällan i Katrineholms kommun. Det finns inom många områden strategier, planer, grupper och råd för att engagera och planera dagens verksamhet för att nå framtida mål.

Inom idrotten finns exempelvis ett idrottspolitiskt program och en idrottsstrategisk grupp.

Det borde vara minst lika naturligt att det fanns ett kulturstrategiskt program och ett kulturstrategiskt råd för att peka ut riktningen och omfattningen i kommunens insatser inom kulturens område. Det här måste vara ett arbete som inrymmer hela kommunen, för att exempelvis tydliggöra hur den offentliga konsten fördelas mellan stad och kransorter.

Utöver att det saknas en detaljerad strategi, så saknas även ett naturligt forum för dialog mellan kulturaktörerna – kommunen, föreningslivet, näringslivet och utövarna. Om alla i kultursfären arbetar tillsammans, så skulle det ge en helt annan kraft och dessutom ge fler kommuninvånare i hela Katrineholm möjligheter till egna kulturupplevelser.

Centerpartiet anser att ett strategiskt råd också skulle kunna arbeta tillsammans med andra delar av kommunens förvaltningar och strategiska grupper för att stärka möjligheterna till samordning av större evenemang för att undvika att konkurrera om samma utrymme i rampljuset.

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet:

Att ett kulturstrategiskt råd inrättas med bred representation från samhället.

Att detta råd får i uppdrag att ta fram ett kulturstrategiskt program för Katrineholms kommun.

Katrineholm 21 februari 2023

Inger Fredriksson (C) Anders Gölevik (C) Ingela Wallace (C)