Var rädd om den goda jorden

Vi måste vara rädda om förutsättningarna för att odla mat, menar Inger Fredriksson (C) i en debattartikel.

24 februari var det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Det går att säga att det finns ett före och ett efter, precis som det finns ett före och ett efter Covid-19.

Invasionen av Ukraina slog till mot en världsviktig producent av spannmål och solrosolja. Priserna steg på maten i butikshyllan och ändå har vi i Sverige och Katrineholm goda möjligheter att handla av andra länder för att fylla på våra livsmedelsförråd.

Det är inte längre helt självklart att vi kan hämta den mat som vi behöver utanför Sveriges gränser. Vi måste lita på vad vi själva kan odla och föda upp här hemma i Katrineholm, Sörmland och Sverige. Då måste vi vara rädda om förutsättningarna, att vi har produktiv jordbruksmark som kan ge skördar av spannmål och grönsaker eller ge foder genom vallar och beten. Vi måste helt enkelt bli mer självförsörjande.

Centerpartiet vill att åkermarken ska brukas och inte förbrukas. Därför föreslog vi att Katrineholms kommun ska ta fram en policy för att säkerställa att det finns produktiv jordbruksmark idag, imorgon och för kommande generationer.

Det här är inte en syn som majoriteten, Socialdemokraterna och Moderaterna, delar. Vid kommunfullmäktiges februarimöte avslogs vårt förslag.

Enligt majoriteten skulle bli ”ytterligare ett styrdokument att förhålla sig till”. Ja, vad är det för fel med det, om det leder till att vi bevarar förutsättningarna att producera mat till dagens och morgondagens generationer?

Det uppdraget, att bevara förutsättningarna, kan inte vänta in någon ny Översiktsplan – Framtidsplan 2050 – ja, det är inte precis imorgon som den planeringen handlar om. En plan som dessutom inte kommer att vara klar förrän under 2024!

Hur mycket mark hinner försvinna till dess?

För det går fort att marker försvinner. I vår motion hänvisas till statistik från Jordbruksverket. Utvecklingen fortsätter.

Det är inte bara för matens eller självförsörjningens skull, som vi behöver jordbruksmarken. Den är en viktig förutsättning för den biologiska mångfalden. Vi har klimataspekterna. Växtlighetens möjligheter att binda kol. Klimatutsläppen som ökar genom transporterna vid importen av livsmedel.

Katrineholm måste fortsätta kunna bidra till livsmedelsförsörjningen och till sänkta koldioxidutsläppen.

För som en bonde sa: ”Det är svårt att odla, när man fått in villor i växtföljden.” Det gäller förstås också för andra exploateringar, där det är smidigt att asfaltera jordbruksmark.

Centerpartiet kommer att fortsätta att ta strid för den goda jorden.

Inger Fredriksson (C)

(Artikeln har varit införd i Katrineholms-Kuriren 2 mars 2023)