Bussa barn inte bussigt

På måndag kväll ska kommunstyrelsen fatta nytt beslut om nedläggningen av Strångsjö skola och en timme senare förväntas samma beslut tas av ledamöterna i kommunfullmäktige.

Centerpartiet vill sätta skolan mitt i byn. Vi ser skolan som navet i lokalsamhället och är motståndare till nedläggningen i Strångsjö.

Det talas ofta om vad som är barnets bästa. En nedläggning innebär att barnen bussas till en annan skola. Det är inte bussigt. Att åka skolskjuts innebär att passa fasta tider på morgonen och eftermiddagen – alltså den tid som är uppgjord. Den är inte anpassad till tiderna som fritids har. Det innebär att föräldrar som behöver fritids kan behöva göra extra turer för att hämta och lämna på fritids. Det kan bli en hel del mil i bil, om man exempelvis valt att bo i Strångsjö, jobbar i Norrköping och har barn på fritids och skola i Forssjö.

Det här blir en påfrestning för barnen, föräldrarna och miljön, när det inte längre blir möjligt att gå eller cykla till skolan.

Det talas i debatten från majoritetens sida om barnets bästa och vikten av snabba beslut. Kloka beslut är bättre än förhastade. Att bussa barn är inte bussigt.

Inger Fredriksson (C)
gruppledare
Ingela Wallace (C)
andre vice ordförande Bildningsnämnden
Sanna Öhlin (C)

Publicerad i Katrineholmskuriren, 2023-04-22