Folkbildning viktig del i livsresan

Folkbildningen är en viktig del i livsresan och behöver samhällets stöd, anser Inger Fredriksson och Tobias Stenström i ett debattinlägg.

När Nils Holgersson landar efter sin långa resa på gåsaryggen genom Sverige, där han bland annat rastat i den sköna lustgården Katrineholm, så har an inte bara lärt sig den svenska geografin utan han har fått möjligheten att göra en livsresa byggd på möten, kunskap och erfarenheter. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är en gestaltning av folkbildningen. En folkrörelse som ger möjlighet till den typen av livsresa som tar fart genom livslångt lärande. Möjligheten att lära, skapa och förkovra sig är värden som är svåra att mäta, men ovärderliga för att låta varje människa växa och utvecklas. Folkbildningen bryr sig inte om var du kommer ifrån utan fokuserar på att hjälpa var och en som deltar framåt. Den är en del av den fria kulturen och den bidrar till demokrati och hållbara samhällen.

Nu pågår svarstiden för remissen ”Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund”. Regeringen är av allt att döma på väg att lämna ett förslag om centralisering och en ökad detaljstyrning över den fria folkbildningen och folkhögskolan. Regeringen vill avpollettera Folkbildningsrådet och ersätta det med ett centraliserat klubbslag i riksdagen. Idag sker arbetet inom Folkbildningsrådet av representanter för folkbildningen, som förstår verksamheten och som vet att det råder olika förutsättningar och utmaningar inom folkbildningen.

Självklart måste det finnas tydliga regler och det ska vara enkelt att följa upp de krav som ställs på studieförbund. Det finns problem och kryphål för de som vill utnyttja systemen. Men ett litet antal som medvetet gör fel får inte förstöra för den stora massan som gör rätt och som bidrar till alla människors rättigheter att få utvecklas och ta del av det livslånga lärandet. För bildningsverksamhetens långsiktiga trovärdighet behövs arbetet med att stärka kontrollen och uppföljningen av folkbildningens verksamheter.

Civilsamhället och folkbildningen är en viktig del i att utveckla möjligheter för ökad mångfald där människor kan påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Folkbildningens styrka utgår från verksamhet som är fri och frivillig, vilket gör att den enskilde deltagarens, cirkelledarens och föreningens engagemang står i centrum. Att det finns olika vägar till utbildning är en förutsättning för att skapa livsresor.

Folkbildningen är en del av vår fria demokrati. Den vill vi i Centerpartiet fortsätta värna.

Inger Fredriksson (C) gruppledare
Tobias Stenström (C) ersättare i kulturnämnden