Glada guldnålsmottagare

Det var bara glada miner, när distriktsordförande Martina Hallström delade ut den andra guldnålen till Leif Strand. Tidigare hade Bertil Carlsson hedrats med utmärkelsen, som ges till medlemmar som gjort extraordinära insatser inom Centerpartiet.

Mottagarna får, utöver själva guldnålen, även ett diplom och motiveringen till utmärkelsen.

Här följer motiveringarna i sin helhet:

"Bertil Carlsson, Sköldinge. Bertil är närmast född centerpartist och blev medlem något innan det blev tillrådligt enligt stadgarna. Inom ungdomsförbundet hade han en rad viktiga poster på avdelnings, krets- och distriktsnivå. Ordning och reda skulle det vara.

Poster som sekreterare och kassör är inget som Bertil har tvekat att ta sig an, vare sig det handlat om lokalavdelningen i Sköldinge eller i kommunkretsen.

Han har ett starkt och långvarigt engagemang i Svenska kyrkan och var sekreterare i kyrkorådet innan sammanslagningen till Katrineholmsbygdens församling. Idag är han ledamot av kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Katrineholmsbygden.

I kommunpolitiken har Bertil framförallt satt spår i miljö- och byggpolitiken under 2000-talet. Först som ständig ersättare som nästan alltid var ordinarie ledamot på mötet och sedan som ordinarie och andre vice i Bygg- och Miljönämnden, ett uppdrag som han har idag. Därutöver har han varit ledamot i kommunens bostadsbolag och industrifastighetsbolag under två mandatperioder, varit ersättare i kommunfullmäktige och ledamot av direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Bertil hör till de personer inom centerrörelsen som är beredda att rycka in och hjälpa till när det behövs. I kretsstyrelsen har hans insatser som plikttrogen och kunnig sekreterare varit ovärderlig. De valutvärderingar som Bertil levererat har varit ett fint verktyg i det fortsatta arbetet.

Bertil Carlsson är mycket väl värd att föräras Centerpartiets guldnål.

Leif Strand, Granhed, Flodafors. Ordning och reda, lokalt, närodlat engagemang, energi och miljö, det är frågor och egenskaper som präglar Leif Strand. Utifrån sin fasta punkt i Granhed har han tagit sig an sina uppgifter när Centerrörelsen har kallat. De kommunala förtroendeuppdragen startade i utbildningsnämnden 1999, där han under en period var andre vice ordförande. Han var ledamot av kommunfullmäktige 2002-2010 och avstod att kandidera för att kunna bli kommunrevisor 2011-2014. Skolfrågorna har alltid engagerat och Leif var ordinarie ledamot i Bildningsnämnden 2007-2010 samt ersättare i samma nämnd 2015 till 2022.

Om det är några frågor mer än andra som väckt hans engagemang, så är det Valla närvård, idén om att samordna olika typer av närodlad service i ett och samma hus. Den andra är att återuppta trafiken på TGOJ-banan ända till Oxelösund. Båda frågorna har inte gått i mål än, men var så säker att Leif inte har gett upp!

Miljöengagemanget är också starkt och Leif arrangerade en oförglömlig miljöresa genom länet för att visa hur ord kan bli till handling. Han bokstavligen lever som han lär, med solceller på taket, vedeldning, elbil och användandet av buss och tåg, när det går.

Leif var ordförande i kretsstyrelsen under många år och också ledamot av distriktsstyrelsen i Sörmland. Allt Leif gör, gör han med noggrannhet och omsorg om medmänniskorna.

Leif Strand är mycket väl värd att föräras Centerpartiets guldnål."

Guldnålarna utdelades av distriktsordförande Martina Hallström vid distriktets årsstämma i Oxelösund och vid ett medlemsmöte i Katrineholm.