Frågar om beredskap mot svinpest

Vilken beredskap har kommunen att förebygga eller möta följderna av ett utbrott av afrikansk svinpest?
Det undrar Centerpartiets gruppledare Inger Fredriksson i en fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg.

Frågan ställs med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest, där ett stort område i Fagersta har spärrats av för att isolera och bekämpa smittan.

Här följer frågan i sin helhet:

"Fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S)
Vilken beredskap finns mot svinpest?

I Fagerstatrakten har ett stort område spärrats av sedan flera fall av vildsvin smittade med afrikansk svinpest hittats. Svinproducenter har tvingats avliva sina grisar. Stora insatser görs för att fälla smittade djur och för att förhindra att smittan förs vidare.

I Katrineholm hittades nyligen ett dött vildsvin, som skickats på analys för att avgöra dödsorsaken.

Om det döda vildsvinet är smittat av svinpest, kommer det att drabba kommunen, kommuninvånarna och lantbrukarna på olika sätt.

Jag vill därför fråga Johan Söderberg (S) följande:

Vilken beredskap har kommunen för att förebygga eller möta följderna av ett utbrott av afrikansk svinpest?

Katrineholm 12 september 2023

Inger Fredriksson (C)