Öka kunskaperna om droger

Möt droganvändningen med mer kunskap! Det förslaget lägger centerpartisterna Inger Fredriksson och Ingela Wallace i en motion till kommunfullmäktige.

Centerpartiet har lyft frågan om vad kommunen gör för att möta ungas droganvändning och går nu vidare genom att lägga förslag om vad som behöver göras.

- Kommunen måste stärka de unga och ge föräldrarna stöd tidigt, för att stoppa bruk och missbruk av droger. Centerpartiet anser att det inte ska vara så enkelt att få tag i cannabis i Katrineholm, att var tredje ungdom vet hur och var det går att beställa och var det levereras, vilket regionens undersökning Liv & hälsa ung pekar på, skriver Inger Fredriksson och Ingela Wallace i motionen.

- Det får konsekvenser om barn och unga börjar använda narkotika och andra droger. Folkhälsomyndigheten pekar på att den som ”debuterar” före 16 års ålder ökar risken för arbetslöshet, kriminalitet och psykisk ohälsa, utöver de fysiska skadeverkningarna. Så samhället har mycket att vinna – även ekonomiskt – på att få bort narkotikan från framförallt våra unga.

- Katrineholms kommun måste därför göra mer för att försena och förhindra ungas debut än vad som görs idag.

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet:

Att kommunen rustar alla kommunanställda med kunskaper om droganvändning och beroende, en ANDTS-utbildning.

Att kommunen rustar alla föräldrar på samma sätt.

Att kommunfullmäktiges ledamöter får en utbildning eller föreläsning i anslutning till ett sammanträde. Därmed får allmänheten också möjlighet att ta del av samma information.

Att kommunen rustar alla barn med kunskaper, så att de vet och väljer att svara nej den dag frågan kommer om de vill prova.

Att kommunens hemsida blir tydligare, så att det snabbt går att hitta svar för googlande, oroade föräldrar exempelvis.