Frågar om trafiksäkerheten i Forssjö

Vad görs för att öka trafiksäkerheten i Forssjö? Det undrar Centerpartiets kommunfullmäktigeledamöter Inger Fredriksson och Ingela Wallace i en interpellation ställd till kommunalrådet Johan Söderberg (S).

Här följer interpellationen i sin helhet:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) om

Trafiksäkerheten i Forssjö

Fullmäktige har debatterat bygget av en cykelbana längs väg 555, där redan flera möjliga cykelvägar finns. Denna sträcka saknas dessutom i kommunens cykelplan.

För Centerpartiet är det viktigt att trafikmiljön är säker för oskyddade trafikanter i hela kommunen.

Centerpartiet var pådrivande för att Forssjö skulle få sin cykelbana för att fler skulle kunna cykelpendla till Katrineholm. Vi har också drivit på för hastighetskontroller i samhället.

Sedan cykelbanan byggdes har Forssjö växt väsentligt och en helt ny förskola har öppnats i anslutning till Ragnars gärde. Däremot har gång- och cykelvägen inte byggts ut på motsvarande sätt längs väg 546. Cykelvägen byter sida i samhället och slutar innan den når fram till badplatsen och Bruksholmarna.

Sträckan i Forssjö fanns med som ett utvecklingsstråk i cykelplanen från 2015.

Mot bakgrund av detta vill vi fråga kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) följande:

Vad görs för att förbättra trafiksäkerheten i Forssjö?

Anser du att insatserna är tillräckliga?

Katrineholm 10 januari 2024

Inger Fredriksson (C) Ingela Wallace (C)