Sänk farten vid Järvenskolan

Sänk farten vid Järvenskolan och gör trafikmiljön säkrare!
Det kan göras genom att göra om Läroverksgatan till gångfartsgata vid Järvenskolan, anser Centerpartiet i en motion från Inger Fredriksson och Ingela Wallace.

Så här skriver de i motionen:

"När skoldagen börjar och slutar ska de elever som inte själva kan ta sig till skolan hämtas och lämnas. Det är bussar och bilar, cyklar och gående som ska samsas om utrymmet utanför kommunens skolor. Olika satsningar har gjorts för att öka säkerheten, så att ingen kommer till skada. Men mer behöver göras.

En trafikmiljö som tycks ha glömts bort är Läroverksgatan vid Järvenskolan. Den skulle med en enkel insats kunna göras tryggare genom att sträckan görs om till gångfartsgata.

Delar av Läroverksgatans förlängning - Drottninggatan - är redan idag gångfartsgata med avsikten att öka tryggheten för oskyddade trafikanter. Centerpartiet anser att tryggheten också behöver ökas för ungdomarna som går på Järvenskolan.

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet:

Att Läroverksgatan görs om till gångfartsgata utanför Järvenskolan.

Katrineholm 9 januari 2024

Inger Fredriksson (C) Ingela Wallace (C)"