Kullbergskas sak är vår

Det får aldrig råda någon tveksamhet. Det som händer på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm är en angelägenhet för Centerpartiet. Kullbergskas sak är vår, precis som det behöver vara för alla partier och ansvarstagande politiker på olika nivåer.
Det skriver Inger Fredriksson och Mattias Claesson i en gemensam debattartikel.

Att socialdemokratiska kommunpolitiker via media delger sina åsikter om verksamheten på sjukhuset är inte ett politiskt agerande som förbättrar samarbetet mellan region och kommun. Så kan vi inte ha det.

Det här är en fråga, där vi måste jobba tillsammans, politiker, partier, kommunen och regionen.

Det handlar om personalförsörjning. Att det finns elever i alla åldrar som vill jobba med människor och gå de vårdutbildning som krävs för att kunna jobba med vård och omsorg. Det hjälper inte att tala om hur viktigt dessa arbeten är och hur fint det är att kunna hjälpa våra medmänniskor om vi samtidigt inte har arbetsplatser som gör arbetet möjligt att utföra. Vi måste kunna tala väl om vården och de fantastiska insatser som personalen gör varje dag.

Det handlar om arbetsmiljö. Att bemanningen är planerad och förutsägbar utifrån förväntade arbetsuppgifter.

Det handlar om tillgänglighet. Att vårdcentralerna har möjligheter att möta vardagsbehoven av vård och att du och jag lär oss se vad som är egenvård och vad som kräver medicinsk expertis. Att vi använder de vägar som finns för att inte hamna i väntrummet på akuten.

Det handlar om folkhälsa. Och, i grunden, det handlar om folkhälsa. Att vi, som individer, har ett ansvar för vår egen hälsa och att kommunen och regionen måste hjälpa till att skapa förutsättningarna för att leva ett hälsosamt liv. Att det finns goda livsmiljöer, ett starkt civilsamhälle, goda utbildningsmöjligheter som leder till arbete eller företagande och en bra omsorg, så att vi skapar ett samhälle med gemenskap där alla behövs.

För oss i Centerpartiet är det aldrig en fråga om att bolla runt ansvaret och kasta skulden på någon annan. Vi har tagit ansvar. Vi kan inte göra det ensamt. Regionen kan inte göra allt. Vi behöver jobba tillsammans kommunerna runt Kullbergska och Region Sörmland.

Det finns möjligheter att fördjupa samarbetet. Låt oss göra det!

Mattias Claesson, regionråd (C)

Inger Fredriksson, gruppledare (C)