Frågar om gympahallen i Flodafors

Vad är föklaringen till att det är så svårt att hyra gymnastiksalen i Flodafors? Det undrar Ingela Wallace (C) i en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S).

Floda gymnastiksal finns med som en av kommunens lokaler där föreningar och privatpersoner kan hyra tider. Dock är det mycket svårt att komma i kontakt med ansvarig för lokalbokningen och när man väl får kontakt så är det mycket diffust kring hur själva lokalbokningen ska gå till.

Varför ska det vara så svårt som Flodabo (och andra) att hyra gymnastiksalen. När det inte går att boka på ett enkelt sätt så ledsnar många presumtiva lokalhyrare. Det har också kommit till min kännedom att personer har blivit hänvisade till exempel Sköldinge och Valla trots att gymnastiksalen i Floda inte varit upptagen vid tillfället.  En förening har fått tider att träna i Floda, men ska då städa själva. Detta är väl inte gängse riktlinjer för uthyrning.

Jag vill därför fråga Johan Söderberg (S) följande:

Varför är det så svårt att hyra gymnastiksalen i Floda?

Finns det andra framtidsplaner för gymnastiksalen?

Katrineholm 10 april 2024

Ingela Wallace (C)

Av svaret på kommunfullmäktige 15 april framgick att framtiden för gymnastiksalen är oviss och att försäljning är ett av alternativen.