Kretsmöte 30 maj 2022 kl 19.00

Kretsmöte

Visioner för Eldsundsområdet Strängnäs

Vi kommer att träffa Stefan Persson, VD och Peter Kavén, samordnare/affärsutvecklare. De kommer att ta oss med på en resa där de som berättar om sina planer och visioner för Eldsundsområdet. Området är en del av ”Norra staden” som nu utvecklas till den nya stadsdelen. Här kan du läsa mera om Kilen Eldsundsviken.

Vi hälsar speciellt nya medlemmar välkomna!
Kostnad: Kaffe, fralla och kaka 50 kr medlemmar, 70 kr icke medlemmar

Anmälan: senast den 26 maj till strangnas@centerpartiet.se

Styrelsen för Centerpartiet Strängnäs
Gunilla Lundberg, Ordförande och Susanna Granbeck, vice Ordförande