Kretsstämma 28 februari

Kretsstämma

Medlemmar är varmt välkomna till årets Kretsstämma som kommer att äga rum i Kommunhuset i Strängnäs kl 18.30.

På programmet:
Distriktsstyrelsen deltar med representantant och informerar om det senaste
Rapport från Extra partistämma 2 feb, Maria Nerby, ombud från kretsen
Utvärdering av valresultat, Roger Steen gruppledare 2018-2022

Sedvanliga Årsmötespunkter