Kretsmöte 25 aug kl 18.30

Ingress

Vi besöker företagaren Ylva Binder och hon berättar om sin verksamhet och tankar om utvecklingen i Åker. Vi träffar även Henrik Elmberg som berättar om Styckebrukets historia, om de närproducerade produkter som gjorde tillverkningen möjlig av deras styckegods. Toppkandidater kommer att 

presenteras och du får chans att ställa frågor. 

Kostnad: 120 kr för medlemmar och 160 kr för icke medlemmar

Anmälan senast den 22 augusti till strangnas@centerpartiet.se