Förtroendevalda Strängnäs

Nu är valen till nämnder och andra uppdrag för kommande mandat period klara. I början på nästa år fortsätter nomineringskommittens arbete för val till bland annat bolag. I listan finns också uppgifter om andra uppdrag. Den aktuella listan ser ut så här, men uppdateras löpande, länk här >>.

Har du frågor, mejla till strangnas@centerpartiet.se_____

Anders

Lindeborg

61 år

MARIEFRED

SFAB/SBAB, ersättare tom 230631

Anna

Dannaeus

54 år

STRÄNGNÄS

Socialnämnden ersättare, 2023

Anton

Nordström

79 år

STRÄNGNÄS

-

Leder Pensionärscirkel

Bengt

Eriksson

74 år

STRÄNGNÄS

Valnämnden ersättare, 2023

Kassör kretsstyrelsen

Christer

Svedberg

67 år

STALLARHOLMEN

2:e vice ordförande Teknik och Fritidsnämnden, 2023

Revisor Kretsen Strängnäs

Elsy

Hedlund

74 år

STRÄNGNÄS

-

Revisor Distriktsstyrelsen

Erik

Granbeck

41 år

STRÄNGNÄS

Kommunfullmäktige ledamot, 2023-2026

Ledamot kretsstyrelsen

Gunilla

Lundberg

62 år

MARIEFRED

Kommunfullmäktige ersättare, 2023-2026

Kretsordförande

Hanna

Lindahl

51 år

STRÄNGNÄS

Kommunfullmäktige ersättare 2023-2026 och 2:e vice ordförande Barn och utbildningsnämnden, 2023

Ledamot kretsstyrelsen

Hugo

Rundberg

82 år

STALLARHOLMEN

God man vid lantmäteriförrätning, 2023-2026, ledamot i Klimatrådet

Ledamot kretsstyrelsen

Ilpo

Viinikka

63 år

STRÄNGNÄS

Nämndeman i Tingsrätten

Jens

Persson

55 år

STRÄNGNÄS

Ordförande Kommunrevisionen, 2023-2026

Kerstin

Andersson

79 år

STRÄNGNÄS

-

Ordf Ckvinnor, Fogdö avdelning

Kristina

Svinhufvud

46 år

STRÄNGNÄS

-

Sekreterare kretsstyrelsen

Lena

Rundberg

77 år

STALLARHOLMEN

kyrkopolitiker Stift och församling

sammankallande Nomineringskommittén och Valberedning

Linus

Halvarsson

33 år

STRÄNGNÄS

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden, 2023

Maria

Nerby

57 år

MARIEFRED

Kommunfullmäktige ledamot 2023-2026, Kommunstyrelsen ledamot, gruppledare från 1/1 2023, Vice ordförande SKommunfullmäktige AB tom 230631, Regionfullmäktige ersättare samt Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdal, ersättare, 2023-2026, kyrkofullmäktige, ordinarie 2022-2025

Vice ordförande Distriktsstyrelsen Centerpartiet 2023, kyrkofullmäktige, ordinarie 2022-2025, Ledamot kretsstyrelsen

Marianne

Andersson

69 år

STRÄNGNÄS

Regionfullmäktige ordinarie samt Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet ordinarie, 2023-2026

Per

Vassberg

62 år

MARIEFRED

Kyrkopolitiker på församlingsnivå

Roger

Steen

51 år

Strängnäs

Kommunfullmäktige ledamot 2023-2026, ersättare Fibra samt ersättare SEVAB, tom 230631. Gruppledare 2018-2022

Susanna

Granbeck

66 år

STRÄNGNÄS

ersättare Barn- och utbildningsnämnden, 2023

Vice kretsordförande

Tomas

Fors

61 år

MARIEFRED

ledamot ESEM, tom 230631, Kyrkopolitiker stift, ersättare och kyrkofullmäktige v.ordf., 2022-2025

Örjan

Andersson

76 år

MARIEFRED

Kyrkopolitiker på församlingsnivå