Nytt reningsverk i Trosa

Befolkningen ökar i Trosa kommun. Det är bra, men för att vi även i framtiden ska kunna ta hand om allt avloppsvatten har det nu blivit dags att ta ett steg vidare. Centerpartiet är tillsammans med övriga partier i Alliansen överens om att bygga nytt reningsverk i Trosa.

- Centerpartiet ser att det nu är dags att bygga ett nytt, modernt och kostnadseffektivt reningsverk i Trosa, säger John Carlsson, förstanamn på Centerpartiets lista inför valet i höst

I kommunen finns idag två reningsverk i Trosa och Vagnhärad. Vid båda verken finns det våtmarker, som efterpolerar det renade avloppsvattnet. Det kombinerat gör att vattnet som når Trosaån redan idag håller en god kvalitet. Eftersom Trosa kommun växer och sommarboenden mer och mer byggs om till permanentbostäder kommer på sikt inte de befintliga reningsverken räcka till för att leverera god rening. Ett nytt reningsverk ska också förberedas för att kunna hantera läkemedelsrester och mikroplaster som förekommer i avloppsvattnet.

Kommunen har sedan tidigare investerat i en överföringsledning mellan Trosa och Vagnhärad. Det är en viktig parameter att den redan finns när det nya reningsverket byggs.

- Jämfört med bara för några år sedan har det hänt väldigt mycket rent tekniskt. Vi kan nu få ett modulbaserat reningsverk till en mycket lägre investeringskostnad och med lägre driftskostnader. Ett sådant verk kan också mycket enklare anpassas efter Trosas växande befolkning, säger Martina Johansson gruppledare för Centerpartiet i Trosa Kommun.

Det här är innebörden

  • Ett nytt reningsverk byggs i Trosa för att ersätta båda befintliga reningsverk i Trosa och Vagnhärad.
  • Den befintliga reningsverkstomten i Trosa frigörs. Här kommer det då finnas möjligheter till byggnation av bostäder och lokaler i ett mycket attraktivt läge.
  • Planerad byggstart 2020