Trosa kommun behöver fortsätta växa hållbart

Det är populärt att bo i Trosa kommun, det vet jag som bor i Vagnhärad och kommer dörr till dörr till ett möte i Stockholm på en timme. Samtidigt som jag kan cykla till Trosa för ett restaurangbesök eller en glass med barnen. Kanske en vandring på Sörmlandsleden eller en tur med båt i vår fantastiska skärgård. En härlig blandning helt enkelt. Fler än jag vill ha det så och ska självklart också själv få välja det livet, men en växande kommun för också med sig utmaningar.

För oss i Trosa kommun är det viktigt att skapa förutsättningar för ett väl fungerande samhälle även i framtiden. Jag menar att en tydlig och precis plan som genomförs på ett bra sätt är det som skiljer de kommuner som kan hantera kraftig tillväxt och de som inte kan det.

En sådan plan innebär självklart stora investeringar som i en förlängning belastar såväl skatte- som avgiftskollektiv, men med fler som delar på investeringarna behöver det inte innebära högre kostnader för den enskilda medborgaren. Jag anser att Trosa kommun har planen.

I Trosa kommun har det de senaste åren byggts många bostäder, men behovet av såväl förskolor, som grundskolor och fritidsanläggningar har mötts. Nu senast genom öppnandet av nya Skärlagskolan. Efter årsskiftet står den nya isrinken vid Tomtaklintskolan klar och senare under nästa år också den nya idrottshallen.

Med en ökande befolkning ställs också högre krav på en bättre infrastruktur. Kommunen har tagit över Stensundsvägen från Trafikverket och innan årsskiftet är upprustningen klar så att kollektivtrafik äntligen kan börja gå längs vägen. Mellan Trosa och Vagnhärad finns det en kommunal tågbuss som anpassar sin tidtabell till tåget i Vagnhärad. Det byggs också nya gång- och cykelvägar, bland annat på Öbolandet ut till Trosa havsbad och vi har fått en ny återvinningscentral på Korslöt som kan hantera fler människor som vill bli av med sitt skräp. Dessutom har vi snart nått målet att 98 procent av de som bor i kommunen har tillgång till snabb internetuppkoppling.

Vissa saker ser man kanske inte med blotta ögat, men de är likväl ytterst viktiga för ett fungerande samhälle. Det handlar om uppdaterad vattenförsörjning, renovering av vattentorn och inte minst det påbörjade arbetet med en överföringsledning av avloppsvatten till Himmerfjärdsverket.

Trosa kommun kommer att fortsätta växa i framtiden. Det gör att vi även fortsättningsvis måste hålla fokus på att dels växa på rätt ställen i kommunen, dels att hantera tillväxten på ett bra sätt. Det görs genom fortsatt god styrning, planering och genomförande.

John Carlsson (C), gruppledare för Centerpartiet och ordförande i teknik- och servicenämnden i Trosa kommun