Vackra ord räddar inte Vingåkersbygdens lantbrukare

Bild

Enbart vackra ord räddar inte Vingåkersbygdens lantbrukare! Vi måste slå vakt om, och öka den självförsörjningsgrad av livsmedel som vi har.

Mellan 2010 och 2020 minskade åkermarken i Vingåkers kommun med 226 hektar (307 fotbolls­planer), den totala jordbruksmarken minskade med 217 hektar (295 fotbollsplaner), antal kor minskade med 435, det blev 1167 nötkreatur färre och vi förlorade nio lantbruksföretag i kommunen. Våra lantbrukare har en tuff tillvaro men samtidigt har alla riksdagspartier enats om målet att den svenska matproduktionen ska öka. Det är en fin målsättning, men det räcker inte med vackra ord! Lönsamheten och konkurrenskraften måste förbättras om Sverige och Vingåkersbygden inte ska tappa ännu fler lantbrukare och se vår självförsörjningsgrad minska ytterligare.

Centerpartiet har en lång rad förslag, både i EU och på riksnivå som skulle förbättra lantbrukarnas situation. Men även vi Vingåkersbygden kan dra vårt strå till stacken genom att

  • vara lyhörda för våra lantbruksföretagare,
  • informera, förenkla och underlätta ännu mer vid upphandlingar så våra lantbrukare kan bli leverantörer till kommunen av närproducerad mat och varor.
  • undvika ytterligare planläggning och exploatering av jordbruksmark.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.