Jordbruk, jakt och fiske

De gröna och blå näringarna är på många sätt grunden för att människor ska har möjlighet att bo och leva på landsbygden. Vi vill underlätta för allt företagande på landsbygden, genom att sänka kostnader och minska regelkrånglet.

Centerpartiet vill:

  • Sänka kostnaderna och regelbördan för de som driver företag inom jordbruk, skog, jakt och fiske
  • Skydda rätten att äga och bruka skog
  • Skapa ett hållbart fiske där vi inte fiskar mer än våra hav och insjöar klarar av

Läs Centerpartiets Jordbruksrapport , 3.7 MB.

sol-has-bg sol-light-text

Jordbruk, jakt och fiske

Svenskt jordbruk håller våra landskap öppna, bidrar till den biologiska mångfalden och klimatomställningen, skapar kulturvärlden och ger nya jobb. Dessutom bidrar det till högre krav på miljö- och djurskydd eftersom svenskt jordbruk står för säker mat och god omsorg om djuren.

Jordbruket är en viktig pusselbit i omställningen till ett grönt och hållbart samhälle.

Den svenska skogen ger både intäkter och stora vinster för miljö och klimat. Dessutom erbjuder skogen en fantastisk möjlighet till avkoppling för den som vistas där. Att kunna promenera i skogen, springa en löprunda eller jaga är något vi kunna göra även i framtiden. Miljöansvar och produktion är något som ska gå hand i hand och därför tror vi på ett skogsbruk med frihet under ansvar.

Vi vill att jakten ska vara långsiktig och hållbar. Vi vill också ta hänsyn till att det ser olika ut runt om i landet och låta besluten fattas närmare dem som faktiskt berörs av dem. I Sverige är jakten en folkrörelse. Jakten handlar både om att uppleva naturen och om kamratskap. Dessutom är jakt ett sätt att ta hand om våra viltstammar.

På samma sätt som vi ska ta hand om våra viltstammar behöver vi också vårda livet och miljön i våra sjöar och hav. Flera fiskarter är i dag hotade. Det beror dels på överfiske men också på att miljön i vattnet är dålig. Att det finns stora och livskraftiga fiskebestånd är viktigt för den biologiska mångfalden. Det är också viktigt för yrkesfisket och för den som fiskar på fritiden.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Gruppledare och förste vice partiledare. Landsbygdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands l...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.