Tomas Selin

Tomas


Gruppledare & Kommunalråd

Övriga uppdrag:

  • Vice KSO
  • Ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
  • Ordförande i StorSthlms gymnasieregion
  • Ordförande Högskolerådet

E-post: tomas.selin@huddinge.se

Telefon: 070-198 61 93


Vem är jag och vad kämpar jag för?

Det som driver mitt politiska engagemang är att ge barn och unga en meningsfull, trygg och lycklig uppväxt. För mig är det oacceptabelt att var du bor begränsar vår individuella frihet att vara oss själva och förverkliga våra idéer och drömmar. Värderingsfrågorna är avgörande för ett öppet samhälle, och därför vill jag stärka skolans och föreningslivets förutsättning att jobba aktivt med hur de kan se varje barn - på barn och ungas villkor.

Som ordförande för gymnasie- och arbetsmarknadsnäden har jag fått se vilken kompetens och potential som finns bland lärare i Huddinge. Därför vill jag värna rektorernas och pedagogernas makt över hur verksamheten ska organiseras. Samtidigt måste vi politiker ge förutsättningar för rätt prioriteringar, för att ge en trygg omsorg och låta nyfikenheten och glädjen i lärandet spira.

Alla unga måste få både det stöd och de utmaningar som de behöver, därför måste vi stärka arbetet med neuropsykiatriska funktionsvariationer och elevhälsan. Vi måste värna valfriheten, och vi måste se till att rektorer och lärare får bättre förutsättningar att organisera skolverksamheten.

Jag bor i Flemingsberg och uppskattar mångfalden som Huddinge erbjuder. Från campusområdet i Flemingsberg till småstadskänslan i våra centrum- och villaområden, till friluftslivet i vår natur. Sedan jag flyttade till Huddinge har jag upptäckt favoritplatser från Gömmaren till Spröd, Ågesta och Trångsund - och givetvis hos åsnorna, hönsen och getterna i Rådsparken.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.