Sänkt skatt och en välfärd i världsklass

ll

Sverige behöver lätta skattebördan på arbete och företagande. Under måndagskvällens fullmäktige visade Centerpartiets gruppledare Tomas Selin varför det är viktigt för såväl Huddinges företag som välfärden.Det var på måndagskvällens fullmäktige som partierna debatterade huruvida kommunen behöver en strategi för skattesänkningar eller inte. Tomas Selin är skeptisk till förslaget.

- Det blir en tramsdebatt eftersom partiet som väckte debatten inte själv föreslagit några skattesänkningar utan bara vill komma med tomma slag i luften. Det handlar om politiska vägval i varje givet läge, och Moderaterna har genom Tidöregeringen visat att de faktiskt höjer skatterna för våra företag och sänker ribban för när man ska betala statlig skatt, säger Tomas Selin.

Centerpartiet i Huddinge har slagit fast att kommunalskatten ska ner på sikt, men menar också att välfärdens behov nu är stora. Det gäller behoven inom skola och socialtjänst, vård och omsorg, och de stora investeringar i samhällsservice och infrastruktur som kommunen står inför.

- När många unga slås ut behöver vi istället satsa på skolan så att varje barn får lyckas. Vi vill stärka föreningslivet och annat som är viktigt för att fånga upp våra unga. Det är klart att om regeringen hade kompenserat kommuner och regioner fullt ut så hade vi så klart kunnat prioritera sänkt kommunalskatt. Men regeringen prioriterar plastpåsar och bensin framför det, säger Tomas.

Tomas Selin pekade på hur höjda arbetsgivaravgifter för unga har höjts två år i rad, något som slår mot både ungdomarna, företagen och mot välfärden.

- Centerpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna, särskilt för unga och andra som behöver få sitt första jobb. Det gör det billigare företag och kommuner att anställa, så att fler unga kan få in en fot på arbetsmarknaden. Det är beklagligt att regeringen inte förstår det, avslutar Tomas Selin.