Ett starkare civilsamhälle och ett öppet föreningsliv

Människor i alla åldrar ska kunna ha en meningsfull fritid i Huddinge. Det är särskilt viktigt för barn och unga, och de ideella krafterna är grunden för civilsamhället. Centerpartiet vill stärka föreningslivet genom stöd och ökad kompetens, så att fler kan få en meningsfull fritid.

Centerpartiet vill stödja och verka för en större mångfald av idrotter och för flickors idrottande. Oavsett var du är i livet ska du kunna börja med rörelse, kultur och kreativitet. Barn med funktionsnedsättningar ska ha tillgång till en mångfald av fritidsaktiviteter och sammanhang. Föreningslivet behöver ökad tillgång till både lokaler och platser för idrottsutövningen, och vi vill utveckla biblioteks- och fritidsverksamhet för att skapa fler mötesplatser som motverkar ensamhet och bygger gemenskap.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla samarbetet med civilsamhället och säkerställa bra bemötande och variation i samarbetsformerna
  • Att skolor och andra kommunala lokaler ska bli enklare att använda för föreningar under tider då verksamheten är stängd
  • Erbjud stöd och kompetens till föreningar för att kunna inkludera fler barn
  • Utveckla stödet till föreningar som erbjuder studiestöd och läxläsning
  • Bygga en ny simhall
  • Fler partnerskapsavtal med ideella föreningar (IOP)
  • Utjämna skillnaderna i resursfördelning från pojkars till flickors idrottande
  • Satsa på mer scen- och teaterverksamhet för barn och unga
  • Öka användningen av våra idrottshallar med en ny hyresmodell
  • Skapa fler mobila ungdomsgårdar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.