Ungas psykiska ohälsa

Särskilt hälso- och sjukvården för barn och ungdomar med psykisk ohälsa måste stärkas. Arbetssätten kring tidig upptäckt och behandling kan utvecklas ytterligare. Här har skolan ett stort ansvar. Samtalsstöd till barn och unga bör byggas ut och i förlängningen bör alla barn som så önskar ges tillfälle att regelbundet träffa och samtala med en kurator, psykolog eller motsvarande.

Oavsett vart unga vänder sig för hjälp ska de få individuellt anpassat stöd: vårdcentral, skolhälsovård eller ungdomsmottagning. Elevvården och skolhälsovården ska ges ett eget ansvar för individens psykiska och fysiska hälsa och det ska finnas tillgång till psykiatrisk kompetens på skolorna. Ett bättre samordnat arbete mellan skolhälsovård, primärvård och socialtjänst, liksom BUP krävs. Vi ser positivt på fler samarbeten mellan kommun och landsting så som gjorts i Nacka under namnet Horisont. Där det finns en väg in till både stöd, rådgivning och behandling för både föräldrar och barn.

Därför vill vi:

  • Införa en akademisk BUP- respektive psykiatrienhet för att öka evidensen inom psykiatrin.
  • Stärka skolhälsovården så att psykisk ohälsa snabbare upptäcks.
  • Låta ungdomsmottagningarna utvecklas till en del i vårdkedjan för att främja psykisk hälsa.
  • Individanpassa övergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin så att alla patienter känner sig trygga med sin behandling.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.