Fler företag för ett levande Huddinge

I ett växande Huddinge är det viktigt att attrahera, planera och förenkla för ett diversifierat näringsliv. Centerpartiet vill satsa på attraktiva, trygga och kreativa miljöer i våra centrum för att stimulera företagsamheten. Flemingsberg kommer vara motorn för kunskapsintensiva jobb i Huddinge, vi vill därför stärka samarbeten på Södertörn för att se fler nya företag och för företagsutveckling i hela Huddinge. Kommunen har en viktig roll att fylla för att ge god service och underlätta för företagen. Centerpartiet i Huddinge förstår att ett nära och lokalt samarbete mellan näringsliv, politik, utbildning och civilsamhälle är helt avgörande för att bryta segregationen, skapa fler arbeten och förbättra kommunens välfärd. Så kan 10 000 nya jobb skapas över hela vår kommun. Centerpartiet vill:

 • 10 000 nya jobb tillkommer i hela vår kommun
 • Möjliggöra/säkerställa levande bottenvåningar och attraktiva centrummiljöer
 • Utveckla den regionala stadskärnan Flemingsberg som en attraktiv nod för högre utbildning, företagsetableringar och innovationer.
 • Öka flexibiliteten i detaljplaner för att underlätta för företagen
 • Etablera nya miljöer för co-working
 • Skapa en strategi för verksamhetsmark till företag
 • Utveckla det akademiska klustret i Flemingsberg med start up-miljöer
 • Utöka satsningen på sommarjobb i privata företag
 • Skapa nya yrkesinriktningar inom svenska för invandrare (SFI)
 • Unga i Huddinge ska få utveckla sin företagsamhet och kunna delta i Ung Företagsamhet och liknande verksamheter.
 • Utveckla Södertörns högskola till universitet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.