Hälsa och omsorg

Alldeles för många lider av psykisk ohälsa, därför vill vi stärka elevhälsan, ungdomsmottagningarna och barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vill också bryta den ofrivilliga ensamhet som många i dag lider av.

Huddinge ska vara en äldrevänlig kommun och människor som levt ett helt liv ska ha rätt att göra sina egna val. För att äldre ska kunna känna sig trygga vill höja kompetensen inom vård och omsorg. Det behövs fler trygghets- och äldreboenden i takt med att fler blir äldre. Centerpartiet vill utveckla en effektiv och hållbar organisation inom såväl hemtjänst som inom hela äldreomsorgen, så att det är färre olika kontakter för de äldre, få bort springvikariaten och personalen får möjlighet att utvecklas i sitt jobb. Ledarskapet behöver utvecklas och fler erbjudas kompetensutveckling.

Anhöriga som tar ett stort ansvar för sina närstående måste få stöd och bättre förutsättningar. Centerpartiet vill se en mer utvecklad daglig verksamhet som avlastar och skapar en meningsfull tillvaro, och vi vill införa ett kontaktmannaskap för att såväl äldre som familjer i behov av stöd får färre olika kontakter.

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv präglat av delaktighet, därför vill vi öka möjligheterna till rekreation och grönområden. Kultur, rörelse och engagemang är viktigt för Huddinges äldre. Centerpartiet vill utveckla arbetet för folkhälsan, och förebyggande insatser bäst för att vi ska leva lyckligare och friskare liv och minska samhällets kostnader för sjukdomar. Natur och rekreation stärker människors hälsa.

Centerpartiet vill:

 • Stärka elevhälsovården så att psykisk ohälsa snabbare upptäcks
 • Låta ungdomsmottagningarna utvecklas till en del i vårdkedjan för att främja psykisk hälsa
 • Utveckla arbetet med att ge stöd till människor i ensamhet
 • Införa kontaktmannaskap för att stärka kontakt, information och stöd till brukare inom äldreomsorg och socialtjänst
 • Minska antalet olika kontakter som brukare har inom hemtjänsten
 • Minska beroendet av timvikarier inom äldreomsorgen
 • Skapa en effektiv och hållbar organisation inom den kommunala hemtjänsten
 • Öka tillgången till daglig verksamhet som avlastning för anhörigvårdare
 • Utreda karriärtjänster för sjuksköterskor och undersköterskor
 • Göra Huddinge till en äldrevänlig kommun med ökat fokus på äldres behov i alla verksamheter
 • Ta bort biståndsbedömning för alla över 85 år för trygghetsboende

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.