Klimat och miljö

Klimatförändringarna är vår tids stora kris att lösa. Det är akut att möta de stora risker för översvämningar som klimatförändringarna medfört. Huddinge ska gå före i den gröna omställningen, minska utsläppen och farliga kemikalier. Där vill Centerpartiet ta ett kommun- och samhällsövergripande ansvar för att lyckas vända den utvecklingen. Vi ska nå klimatneutralitet och kommunkoncernen ska vara ett föredöme. Vi måste ta itu med vattenkvaliteten och gifter i naturen, och vi måste använda innovationskraften för att möjliggöra den gröna omställningen. Därför tar vi ansvar både för att minska konsumtionen och för att öka produktionen av hållbar el. Gröna transporter måste främjas och utvecklas.

Centerpartiet vill:

  • Arbeta för en vindkraftpark i skogen mellan Ådran och Sofielund
  • Ta fram ett åtgärdspaket mot översvämningar (till exempel genom ersättning för villaägare som kopplar bort stuprör).
  • Stötta invånare som skapar klimatsmarta dagvattenlösningar på sina egna fastigheter (till exempel genom att Öka takten i att kartlägga och reparera brister i vattenledningsnätet).
  • Öka mängden solenergi vid kommunala fastigheter
  • Skapa återbruksverksamheter med second hand-varor och möjlighet till återvinning
  • Underlätta för invånare och företag att investera i förnybar energi i Huddinge

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.