Flemingsberg

Flemingsberg är idag den kanske mest dynamiska av alla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen. Här finns många tusen arbetsplatser på till exempel Karolinska Universitetssjukhuset och Södertörns högskola. Här finns också många privata etableringar, vilket Centerpartiet välkomnar då det ger en möjlighet att öka antalet jobb i Huddinge och på Södertörn.

De olika delarna av Flemingsberg behöver integreras på ett bra sätt, samtidigt som det byggs helt nytt.

Därför vill vi:

  • Utveckla den regionala stadskärnan Flemingsberg med fler arbetsplatser, bygga fler bostäder och nya arbetsplatser vid Flemingsbergs centrum. Vi vill attrahera fler företag, exempelvis restauranger, bagerier och shopping. Såväl Flemingsbergsdalen som det helt nya området nedanför Flemingsbergsleden ska utvecklas med attraktiva stadsmiljöer.
  • Bygga utomhusgym i närhet till Flemingsbergs centrum och vid Vista ängar, samt säkerställa underhållet av elljusspår.
  • Bygga Spårväg Syd från Flemingsberg till Älvsjö via Kungens kurva.
  • Lägga grunden för Start up-Flemingsberg: ett start up-campus som binder samman näringsliv med de olika utbildningar som finns vid Södertörn.
  • Starta en ny gymnasieskola i Flemingsberg i fristående regi.
  • Säkra polisens lokala närvaro.
  • Förbättra utbudet av aktiviteter för ungdomar, till exempel med musikkonserter och öppna mötesplatser.
  • Bygga ett tillagningskök på Visättraskolan så att eleverna får lokalt lagad mat.
  • Stimulera nya företagsbildningar genom nära samarbete mellan kommun, lärosäten, näringsliv och sjukhus.
  • Att alla fjärrtåg ska stanna i Flemingsberg.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.