Fullersta

Som en del av centrala Huddinge finns i Fullersta närheten till Huddinge station och bra förutsättningar för att utveckla ett attraktivt stadsliv med bra kommunikationer. Vi ser möjligheter till att bättre integrera Fullersta med såväl Huddinge centrum som med Kungens kurva. Vi vill göra det lättare för cyklister att komma fram och parkera sina cyklar.

Därför vill vi:

  • Skapa säkra cykelgarage vid pendeltågstationen i Huddinge.
  • Skapa en tryggare och trevligare gång- och cykelväg till Fullersta från centrum.
  • Skapa en ny förbindelse från Fullersta/Utsälje till Kungens kurva med elbuss och snabbcykelväg.
  • Utveckla centrum med fler bostäder och bygga mer på höjden. På lång sikt är det lämpligt att binda ihop Huddinge centrums olika delar genom att förlägga järnvägen i tunnel eller med en överdäckning.
  • Öppna en ny ungdomsgård i centrala Huddinge.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.