Gladö - Lissma

I denna kommundel finner vi en stor del av kommunens naturreservat. Vi vill att de ska bli mer tillgängliga för alla. Det måste bli lättare att både ta sig till och att vistas i reservaten. Vi vill också se en satsning på att utveckla Sundby gård med bland annat en stugby för övernattning, en större badplats och en samlingsplats för alla som vill ut i naturen.

Därför vill vi:

  • Öka antalet bussturer till Gladö.
  • Bygga en förskola/skola i Gladö.
  • Utveckla nya Sundby gård för konferens med logi, rekreation och turism.
  • Rusta upp badplatsen i Sundby gård.
  • Arbeta för en privat vindkraftspark vid Sofielund, där ett av länets bästa vindlägen finns, för att öka produktionen av förnybar energi.
  • Förbättra cykelvägen mellan Huddinge och Haninge längs väg 259.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.