Glömsta, Vistaberg och Loviseberg

Glömsta och Vistaberg är ett av kommunens snabbast växande bostadsområden och erbjuder idag fina boendemiljöer som behöver kompletteras ytterligare. Som ett expansivt område finns behov av att se över trafiksäkerhet, trygghet och tillgång till parker. I Glömsta kan en fortsatt utveckling ske när investeringar i nya avloppsledningar kan göras, och i Loviseberg finns stora möjligheter och planer på längre sikt.

Därför vill vi:

  • Att tillkommande bebyggelse i området bidrar med nya grönområden och underlag för närservice med butiker.
  • Förbättra anslutningen till vandringsleder och till elljusspåret vid Källbrink samt anlägga utegym.
  • Öka trafiksäkerheten längs med Glömstavägen.
  • Förbinda kommunen med Botkyrka genom en bussförbindelse genom Flottsbro. Den nuvarande vägen kommer då att behöva rustas upp och förlängas över Flottsbrokanalen. Vi anser att detta i ett första steg ska utredas och att det kan göras utan att försämra naturvärdena i området.
  • Skapa en ny mötesplats och park i Vistaberg.
  • Införa fartdämpning i Vistabergsområdet, bland annat med blomsterplanteringar som ökar trivseln och sänker hastigheten.
  • Öka trafiksäkerheten i Vistabergsområdet.
  • Däcka över kommande Tvärförbindelse Södertörn i Glömsta för att binda ihop bostadsområden och för att minska mängden farliga partiklar i området samt minska buller från trafiken.
  • Prioritera utbyggnaden av vatten och avlopp i Glömsta.
  • Inrätta naturreservat vid Flottsbro.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.