Högmora

Här finns närhet till naturen och samtidigt en utveckling med många nya bostäder. Bostadstillväxten måste nu också följas av en bättre kollektivtrafik och en ny förskola. Vi vill värna om de gröna inslagen i bostadsområdena och även inrätta ett naturreservat för Kynäsberget.

Därför vill vi:

  • Påverka landstinget för en förbättrad busstrafik till området.
  • Bygga en ny förskola omgående, då behovet är stort med många nya i området.
  • Bevara grönområden i närheten av bostadsområdena. Vi vill också göra Kynäsberget till naturreservat, som en viktig del i det större naturområdet Hanvedenkilen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.