Kungens kurva

Kungens kurva är idag Nordens största handelsområde om man även inkluderar Skärholmen. Det som en gång började utan någon utvecklingsplan har med tiden utvecklats till en framgångsrik handelsplats. Vi anser att området nu måste kompletteras med bostäder för att bli ett tryggare och mer levande område. Vårt förslag Nybyggarland Kungens kurva är tänkt att bidra till just detta.

Därför vill vi:

  • Skapa en ny förbindelse från Fullersta/Utsälje till Kungens kurva med elbuss och snabbcykelväg.
  • Utveckla handelsområdet med bostäder och upplevelser. Vi vill bygga Trästaden Nybyggarland Kungens kurva för ett mer levande område.
  • Förbättra kopplingen mellan Kungens kurva och Skärholmen i samband med byggnationen av Spårväg syd, exempelvis med en överdäckning eller attraktiva grön- och gångstråk.
  • Öka tillgängligheten till friluftsstråk och Kungens kurva från Segeltorp med en ny cykelväg längs och söder om Hagvägen.
  • Skapa en turistbyrå i Kungens kurva för att göra besökare uppmärksamma på kommunens utbud av aktiviteter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.