Segeltorp

Framkomligheten är idag ett problem i Segeltorp. Därför vill vi både skapa fler pendel- och infartsparkeringar och göra det lättare att välja kollektivtrafik eller cykel året om. Att skapa fler arbetsplatser lokalt är också ett sätt att minska trafikproblemen.

Spårväg syd planeras för att dras via Segeltorp, vilket ger möjligheter att skapa ett bra underlag för ett mer levande centrum. Vi vill att Huddinge kommun redan nu ska ta initiativ till att bygga nya bostäder på och omkring torget. Då kan vi skapa ett levande centrum med fler affärer och bättre service. Här ska också finnas en grön och skön park att koppla av i.

Samtidigt vill vi minska genomfartstrafiken på Häradsvägen. Den långsiktigt viktigaste åtgärden är att Tvärförbindelse Södertörn byggs så snart som möjligt.

Därför vill vi:

  • Utveckla Segeltorps centrum med nya flerbostadshus och affärer. Vi vill också anlägga en ny lekpark i närheten av Segeltorps centrum.
  • Att centrala Segeltorp kompletteras med både bostäder och arbetsplatser.
  • Bygga Spårväg Syd från Flemingsberg till Älvsjö via Kungens kurva, i första hand längs Gamla Södertäljevägen.
  • Bygga en ny grundskola i Segeltorp (Långsjöskolan).
  • Öka tillgängligheten till friluftsstråk och Kungens kurva från Segeltorp med en ny cykelväg längs och söder om Hagvägen.
  • Skapa fler bostäder i Segeltorps industriområde.
  • Öka tillgängligheten till Gömmaren med ny cykelvägen Lövdalsvägen-Kvarnlyckevägen, samt upprustad snabbcykelväg längs hela Brandvägen.
  • Bygga en ny cykelväg från Utsälje till Gömmaren.
  • Bygga äldreboende och förskola vid Häradsvägen/Utsäljeleden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.