Sjödalen och Huddinge centrum

I vår vision för Huddinge centrum är Sjödalsparken en levande mötesplats. Vi vill skapa ett café och göra plats för mer uteaktiviteter i parken. Då blir Sjödalsparken en plats där människor i alla åldrar vistas under alla årstider.

Längs Kommunalvägen finns utrymme att bygga bostäder, och här vill vi bygga estetiskt tilltalande och miljömässigt smarta träbostäder. Storängens industriområde ska omvandlas till bostäder och i områdena närmast centrum vill vi att det ska vara butikslokaler i markplan.

Vi har som ansvarigt parti för miljöfrågor varit med och tagit fram planerna för att rena Trehörningen, därför anläggs bland annat en ny dagvattenanläggning och park. Nästa steg anser vi ska vara att planera för att vattnet blir tillräckligt rent för att kunna bada i.

Därför vill vi:

 • Anlägga en ny park och våtmark vid Lännavägen som renar dagvattnet från Fullersta och Huddinge centrum. Vår vision för Trehörningen är en ren sjö med en kommunal badplats.
 • Utveckla Sjödalsparken till en levande stadspark med en attraktiv cafébyggnad, vattenfontäner och mer uteaktiviteter.
 • Bygga fler förskolor och skolor som möter det växande behovet i centrala Huddinge.
 • Skapa Huddinge Light, ett belysningsstråk med ljusinstallationer i Huddinge centrum och som också har konstnärliga kvaliteter.
 • Utveckla centrum med fler bostäder och bygga mer på höjden. Centerpartiet vill också bygga träbostäder längs Kommunalvägen mellan Huddinge centrum och Kvarnbergsplan. På lång sikt är det lämpligt att binda ihop Huddinge centrums olika delar genom att förlägga järnvägen i tunnel eller med en överdäckning.
 • Öppna en ny ungdomsgård i centrala Huddinge.
 • Skapa säkra och väderskyddade cykelgarage vid pendeltågstationen i Huddinge.
 • Rusta upp simhallen till modern standard.
 • Utveckla den lokala servicen vid Kvarnbergsplan. En livsmedelsbutik är viktig för området.
 • Skapa en ny gång- och cykelförbindelse mellan Huddinge centrum och Flemingsbergs naturreservat.
 • Skapa öppna dagvattenstråk i Storängen.
 • Anlägga en cykelväg till Balingsholm från centrala Huddinge, samt förbättra bilvägen dit.
 • Renovera och höja bullerplanket längs Huddingevägen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.