Snättringe

Framkomligheten är idag ett problem i Snättringe, därför vill vi både skapa fler pendel- och infartsparkeringar och göra det lättare att välja kollektivtrafik eller cykel året om. Att skapa fler arbetsplatser lokalt är också ett sätt att minska trafikproblemen.

Därför vill vi:

  • Skapa ett rekreationsområde runt Långsjön med parker, utegym och parkeringar.
  • Bygga ytterligare ett garage för infartsparkering i Stuvsta centrum. För att underlätta för fler att ställa bilen och för att bidra till ordning och reda på gatorna behövs det ökad kapacitet.
  • Öka tillgängligheten till Gömmaren med ny cykelväg Lövdalsvägen-Kvarnlyckevägen, samt en ny förbindelse från Fullersta/Utsälje till Kungens kurva med elbuss och snabbcykelväg.
  • Bygga ett säkert cykelgarage vid pendeltågstationen i Stuvsta.
  • Bygga en ny cykelväg från Utsälje till Gömmaren.
  • Bygga äldreboende och förskola vid Häradsvägen/Utsäljeleden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.