Trångsund, Skogås och Länna

I östra delarna av Huddinge blandas bebyggelse med vacker natur. Närheten till sjön Drevviken är viktig. I den fortsatta utvecklingen av detta område vill vi värna den skog och de bergknallar vi har kvar liksom möjligheterna att röra sig utmed vår vackra sjö. Vi har också som mål att förbinda området med Tyresö genom en cykelbro.

Infarterna till både Trångsund och Skogås från väg 73 behöver utvecklas och bli mer attraktiv. Här vill vi gärna se både satsningar på planteringar, rekreationsområden och fler bostäder.

Därför vill vi:

 • Avskaffa Skip stop på minst en pendeltågstation i östra Huddinge, liksom redan har bestämts för Stuvsta.
 • Att tåg och bussar ska hålla tidtabellen. I rusningstrafik ska tågen ha flera vagnar och fler tåg ska stanna i Trångsund.
 • Bygga en gång- och cykelbro över Drevviken till Tyresö.
 • Utöka Mossens idrottsplats med fler fotbollsplaner och en hundrastgård.
 • Bygga fler pendlarparkeringar vid stationerna i Skogås och Trångsund.
 • Skapa en belyst gång- och löparspår utmed Drevviken från Länna och via Skogås till Stortorp.
 • Prioritera Skogås i den kommande utvecklingen av kollektivtrafiken. Under högtrafik ska tågen ha flera vagnar och fler tåg ska stanna i Skogås.
 • Marksanera Österhagen genom exploatering och därmed minska utsläppen i Drevviken.
 • Rusta upp Stortorpsparken med ny belysning, bättre gångväg och fler blomsterplaneringar.
 • Säkrare cykelstråk längs gamla Nynäsvägen och bättre bussförbindelse med kommande Vega station.
 • Driva på utvecklingen av entré Skogås som ska tillföra fler bostäder och rekreationsområden. Samtidigt vill vi förnya Skogås centrum med höga träbostadshus och ett nytt torg.
 • Öka resurserna till att ta bort klotter i Skogås och Trångsund, för ökad trygghet och trivsel.
 • Öka trafiksäkerheten med trottoarer, cykelvägar och säkrare skolvägar, exempelvis på Hammartorpsvägen, Trångsundsvägen och Mörtviksvägen.
 • Förnya centrumområdet i Skogås med nya ytor för torghandel och höga miljöanpassade bostadshus. Vi vill införa ett gångfartsområde i området mellan centrum och pendeltågstationen, för ökad trafiksäkerhet och mer hänsyn till barn och unga.
 • Anlägga en cykelväg från Skogås och Trångsund till Ågesta friluftsområde.
 • Bevara skogsområdena Glitterskogen (vid Edboskolan) och Lillskogen (vid Mörtvikskolan) som är viktiga lek- och lärmiljöer för barn såväl under skol- och förskoletid som under fritid.
 • Anlägga en cykelväg från Skogås och Trångsund till Ågesta friluftsområde.
 • Rusta upp gångtunneln vid Skogås centrum under järnvägen.
 • Att Kulturskolan i Skogås ska få en högre kapacitet att ta emot elever och att man ska erbjuda teaterskola för barn i alla åldrar.
 • Bygga fler trottoarer och cykelvägar, för att skapa säkrare skolvägar.
 • Rusta upp simhallen till modern standard.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.