Vårby

Vårby ligger vackert beläget vid sjöarna Mälaren och Albysjön. Det är något som vi vill ta vara på. Det ska bli lättare att promenera och vistas vid våra sjöar. I Vårby gård föreslår vi därför en ny strandpromenad.

Området behöver satsningar för ökad trivsel och trygghet. Vi vill prioritera bättre belysning, ombyggnation av tunnelbanestationen och en upprustning av Vårby simhall. Det behövs också trygghetsåtgärder som en mer lokalt närvarande polis, fler nattvandrare, bättre belysning och en tryggare tunnelbanestation.

Därför vill vi:

 • Bygga om Vårby gårds centrum med nya affärer och fler bostäder.
 • Införa en ny pendelbåtslinje till centrala Stockholm.
 • Förlägga en ungdomsgård i Masmo.
 • Rusta upp simhallen till modern standard.
 • Bygga om Vårby tunnelbanestation genom att exempelvis skapa en ny ingång från Vårbyparken och möjliggöra för fler butiker.
 • Förbättra belysning och beskärning av buskar.
 • Fortsätta sommarjobbsprojektet ”Unga för orten”.
 • Skapa en attraktiv strandpromenad och utveckla Vårbystranden.
 • Säkra polisens lokala närvaro.
 • Fortsätta med nattvandring.
 • Införa ett gångfartsområde på Bäckgårdsvägen för ökad trafiksäkerhet och mer hänsyn till barn och unga.
 • Undanta delar av det skolnära skogsområdet vid Grindstuskolan från exploatering, så att barnen kan fortsätta leka och ha undervisning ute.
 • Bygga träbostäder på platån ovanför Masmo tunnelbanestation och vid Masmovägen söder om Myrstugeberget.
 • Bygga en ny förbättrad cykelväg från Vårby till Gömmaren längs Snickarkrogsvägen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.